Menu

    Shop Location

West Delhi

S NO Shop Nmae Code No Location Date of Opening Contact No
1 Prachi Dairy W0001 Bindapur 25-06-15 9250731058
2 Sharma Dairy W0002 Khayala 07-02-2015 9971963681
3 Krashna Milk Product W0003 Nazafgarh 21-10-15 9990428325
4 Bittu Milk Suppliar W0004 Kailashpuri 11-01-2015 9899275175
5 Balaji Store W0005 Indra Park 26-11-15 7836061513
6 Chatawal Dairy W0006 Om Vihar 12-05-2015 9250239673
7 Sharda Devi W0007 Bharat Vihar 12-07-2015 9810516729

East Delhi

MALIK DAIRY
S NO Shop Nmae Code No Location Date of Opening Contact No
1 BALRAM MILK SHOP E0001 SHIV VIHAR 11-08-15 9643018116
2 KRASHNA DAIRY E0002 PARWANA ROAD 14-9-15 8800296161
3 AGGRAWAL MILK SHOP E0003 BHAGAT SINGH CHOWK 25-9-15 9871426640
4 VIJAY LAXMI DAIRY E0004 CHANDER NAGAR 08-12-15 9811934734
5 MADHUSUDAN DAIRY E0005 RAM NAGAR 08-12-15 9990051685
6 KAMAL MILK SUPPLIER E0006 KARAWAWL NAGAR 25/1/16 9953650804
7 RAHUL DAIRY E0007 JAGJIT NAGAR 27/1/16 9999201941
8 DEV MILK DAIRY E0007 SEEMAPURI 29/1/16 9911862784
9 MALIK DAIRY E0007 LAXMI GARDEN 28/2/16 9289130857
10 LAXMI DAIRY E0007 GTB ENCLAVE 04-03-16 9910965794

Central North Delhi

S NO Shop Nmae Code No Location Date of Opening Contact No
1 ARORA DAIRY N001 03-12.15 9968684990
2 KAUSHIK MILK PRODUCT N0004 JAGDISH LAL KAUSHIK 17/12/2015 9711814314
3 KANHA DAIRY N0006 KAMAL NARANG 08-01-16 9968684990
4 DIVYA MILK PRODUCT N0007 YOGESH TYAGI 13/1/16 9210614878
5 MADHUSUDAN DAIRY N0009 SUNIL GARG 25/1/16 9811501158
6 VARDHMAN DAIRY N0014 KARAWAWL NAGAR 06.03.16 9136157391
7 VANDANA MILK PRODUCT N0015 NAND LAL JAIN 27/1/16 7210192953
8 SHAYAM BABA ENTERPRISE N0017 LAVKUSH 02-04-16 9250990900
9 NEESHA DAIRY N0018 LAVKUSH 01-06-16 7065791545
10 VATS DAIRY KULDEEP KUMAR 9213291290
11 MAHAVIR MILK PRODUCT N0019 MANOH KUMAR JAIN 20.06.2016 8744856330

North Delhi

S NO Shop Nmae Code No Location Date of Opening Contact No
1 SURENDRA DAIRY N001 NEW GUPTA COLONY 10-12-15 9990076695
2 BABA G DAIRY N0004 BURADI 14/1/16 9873695220
3 MOH RAHEES N0006 NEW RANJEET NAGAR 27/1/16 9958872252
4 LAXMI DAIRY N0007 BURADI 01-02-16 9818896198
5 SALMAN KHAN N0009 SHAHZADA BAGH 04-02-16 9213641405
6 LAXMI VINAYAK DAIRY N0014 SHASHTRI NAGAR 23/2/16 9289547421
7 CHAUDHARY DAIRY N0015 RAJENDER PLACE 07-03-16 9717325046
8 JAIN MILK BAR N0017 TELIWADA 10-03-16 9213516982

South Delhi

S NO Owner Name Code No Location Date of Opening Contact No
1 RAJESH SHARMA S001 GARHI 10-12-15 9810528829
2 OMPRAKASH S0004 SANGAM VIHAR 14/1/16 9871240618
3 VIKASH YADAV S0006 PAHLADPUR 27/1/16 9654402241
4 PANKAJ SHARMA S0007 SHAILAPUR KHEDA 01-02-16 9627349299
5 MOHAN LAL KUKREJA S0009 JAMROOD PUR 04-02-16 7042662437
6 NAROTTAM KUMAR S0014 LAL KAUAH 23/2/16 9555273982
7 BHUPENDRA GULATI S0015 PANCHSHEEL NAGAR 07-03-16 9990317079

Gaziabad

S NO Owner Name Code No Location Date of Opening Contact No
1 VIJAY K GARG GZ0001 MOHAN NAGAR 10-12-15 9990076695

Gurgaon

S NO Owner Name Code No Location Date of Opening Contact No
1 Rohit G0001 Owner Name 10-12-15 9990076695